Personvernerklæring

 

Personvernerklæring 

 

Hemmets Hjärta beskytter din integritet. Vi ønsker derfor å informere deg om hvordan vi behandler personopplysningene du gir oss, og hvilke rettigheter du har.

Vårt mål er å sikre at ditt personlige personvern respekteres og at dine personlige data blir behandlet riktig. Vi tar ansvar for at personopplysninger behandlet av hemmetshjarta.no bare brukes til tiltenkte formål og er beskyttet mot uautorisert tilgang 

 

Oppsummert behandler vi din personlige informasjon til:

 

Administrer kjøpet eller bestillingen. 

Kommuniser med deg i forbindelse med kjøpet, f.eks. send ordrebekreftelse på kjøpet. 

Send markedsføring og tilpasset produktinformasjon via e-post. 

Gi deg tilpasset markedsføring i digitale kanaler. 

Hjelper deg med kundeservicesaker. 

Oppfylle juridiske forpliktelser som angreretten, klager og overholdelse av regnskapsloven.

Hvis du har spørsmål angående vår behandling av dine personopplysninger, eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kan du kontakte oss på vår e-postadresse postno@hemmetshjarta.se

 

 Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

 

Dine personopplysninger blir hovedsakelig behandlet av oss på Hemmets Hjärta. Imidlertid vil vi dele din personlige informasjon i samsvar med nedenfor. 

For å ha et fungerende IT-system og drive vår virksomhet effektivt, deler vi dine personopplysninger med våre IT-leverandører. Når vi deler din personlige informasjon med våre IT-leverandører, gjøres det bare slik at de kan oppfylle sine forpliktelser overfor oss. 

For å administrere betalingen din deler vi din personlige informasjon med leverandøren av betalingstjenester. Hvis du velger å betale via faktura, kan betalingstjenesteleverandøren (for tiden Klarna) dele din personlige informasjon med kredittrapporteringsbyråer for å vurdere din økonomiske situasjon. 

For å levere bestillingen din og håndtere eventuelle returene vil vi dele din personlige informasjon med transportøren vår (for tiden DHL). 

For å gi deg og andre potensielle kunder tilpasset markedsføring i digitale kanaler, vil vi dele din personlige informasjon med tredjepart som leverer tjenester innen dette. 

Vi deler din personlige informasjon med eksterne partnere som hjelper oss med å administrere vår markedsføring gjennom digitale kanaler. 

 

Hvordan kan du påvirke behandlingen av dine personopplysninger?

 

I samsvar med lovene om databeskyttelse har du visse rettigheter som du kan bruke til å påvirke hvordan vi behandler dine personopplysninger. Les mer nedenfor. 

Retten til å trekke tilbake ditt samtykke og motsette seg behandling. 

Du har rett til å trekke hele eller deler av det oppgitte samtykket til behandlingen av dine personopplysninger. Tilbaketrekking av ditt samtykke trer i kraft etter at uttaket fant sted. 

Du har alltid rett til å motsette deg at personopplysningene dine blir behandlet til markedsføringsformål og profilering, for eksempel nyhetsbrev og tilpasset markedsføring. 

 

Innsynsrett

 

Du har rett til å motta bekreftelse på om personopplysninger knyttet til deg blir behandlet av oss samt informasjon om behandlingen vi utfører, f.eks. formålene med behandlingen og hvor lenge dataene er lagret. Du kan også få tilgang til personopplysningene og få en kopi av personopplysningene behandlet av oss.

 

 

 

Rett til korreksjon

 

Du har rett til å rette opp uriktig personlig informasjon som angår deg, og til å be oss om å supplere ufullstendige personopplysninger. 

Rett til å slette (rett til å bli glemt) og begrensning av behandlingen. 

Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger under visse betingelser. Slike forhold eksisterer hvis f.eks. personopplysninger er ikke lenger nødvendige for de formålene den ble samlet inn eller behandlet for, eller hvis du trekker tilbake ditt samtykke som behandlingen er basert på og det ikke er noe annet juridisk grunnlag for behandlingen. 

Du har også rett til å be om at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger. Slike forhold finnes om du f.eks. bestrider nøyaktigheten av dataene, eller hvis behandlingen er ulovlig, og du gjør innvendinger mot sletting av personopplysningene og i stedet ber om en begrensning i bruken av dataene. 

 

Rett til dataportabilitet 

 

Du har rett til å be oss om å overføre noe av din personlige informasjon vi har om deg til et annet selskap (dataportabilitet). Rettigheten gjelder personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format hvis behandlingen er basert på ditt samtykke eller på en avtale og behandlingen skjer automatisk. Du har rett til å overføre personopplysningene direkte fra oss til en annen datakontroller når det er teknisk mulig.

 

Detaljert beskrivelse av hvordan vi behandler dine personopplysninger

 

Her kan du lese mer detaljert hvorfor vi behandler dine personopplysninger, hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler og hva det juridiske grunnlaget for behandlingen er. Du kan også lese om hvor lenge vi lagrer dine personlige data.

 

Formål: Å administrere kjøpet

 

Handlinger som utføres: 

Lever produktene dine 

Foreta betaling 

Send bestilling og leveringsbekreftelse 

 

Personopplysninger som behandles: 

Navn 

Kontaktinformasjon (postadresse, e-postadresse og telefonnummer) 

Bestill informasjon (f.eks. Hvilket produkt du bestilte) 

Betalingsinformasjon

 

Juridisk grunnlag: Samsvarsavtale. Behandlingen er nødvendig for at vi skal oppfylle avtalen angående kjøpet. Hvis informasjonen ikke blir gitt, vil du ikke kunne foreta et kjøp hos oss.

  

I tillegg til det ovennevnte blir dine personlige data behandlet, f.eks. ditt personnummer, også av betalingstjenesteleverandøren Klarna for å fullføre betalingen. Klarna er uavhengig ansvarlig for din personlige databehandling og informerer deg separat om hvordan dine data blir behandlet.

 

 

 

Formål: Å sende markedsføring via e-post

 

Handlinger som utføres: 

Send markedsføring og nyhetsbrev med tilbud og informasjon via e-post. 

Send personlig markedsføring slik at du får tilbud og informasjon som vi tror du er interessert i. 

E-post adresse

 

Juridisk grunnlag: Interessebalanse. Behandlingen er motivert av vår legitime interesse av å sende relevant markedsføring til deg som kunde hos oss. Du har rett til å innvende mot markedsføringen når dataene blir samlet inn, samt ved hver utsendelse.

 

Samtykke. Hvis du har meldt deg på nyhetsbrevene våre på hjemmesiden vår, oppretter nye brukere eller blir en ny kunde, vil vi sende markedsføring med støtte fra ditt samtykke.

 

Holdbarhet: Dataene behandles i ett år fra gjennomførte kjøp med støtte fra interessesaldoen. Vi vil sende nyhetsbrev til du melder deg ut av utsendelsene våre eller på annen måte motarbeider markedsføringen.

 

Formål: Å tilby tilpasset markedsføring i digitale kanaler

 

Utførte prosesser: Gi tilpasset markedsføring i digitale kanaler, sosiale medier og tredjeparts nettsteder, inkludert deling av informasjon med nåværende interessenter. 

Personopplysninger som behandles: 

E-post adresse 

IP-adresse 

Cookies 

 

Juridisk grunnlag: Interessebalanse. Behandlingen er motivert av vår legitime interesse av å kunne tilby deg som kunde og andre potensielle kunder tilpasset markedsføring. Din informasjon vil bare bli behandlet for dette formålet hvis du har kjøpt et kjøp hos oss og ikke har gjort motstand mot markedsføring.

 

  

Det er viktig for oss at du som kunde føler deg trygg med vår håndtering av dine personopplysninger. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kan du kontakte oss på informasjonen nedenfor. Dette gjelder også hvis du ønsker å få et registerutdrag, få informasjonen din korrigert eller hvis du ønsker å få dine personlige data slettet fra systemene våre. Slik håndtering påtar vi oss å utføre ved lov innen 30 dager etter din forespørsel. Husk at hvis du velger å få dine personlige data slettet fra systemene våre, må du kunne bevise at du har foretatt et kjøp for at vi skal kunne håndtere gjenkjøp og garantisaker.

 

Vennlig hilsen

 

Hemmets Hjärta